Súťaže a výberové konania

Výberové konania

 

Výberové konanie na krajských koordinátorov bolo vyhlásené dňa 9.2.2018. Hľadáme spolupracovníkov, ktorí vedia zastrešiť povinnosti v rámci svojho voľného času, resp. im to čiastočne dovoľuje pracovné zameranie (napr. kultúrny referent v samospráve). Medzi hlavné úlohy koordinátora patrí aj vyhľadávanie potenciálov, organizátorov podujatí či mediálnych partnerov v kraji, primárne so zreteľom na budovanie vzťahov a dlhodobej spolupráce. Uchádzači by teda mali poznať kultúrne aktivity a pamiatky vo svojom regióne, mali by byť komunikatívni, samostatní a kreatívni. Prihlášky môžete zasielať na gnosiska@gmail.com do 4.3.2018, výsledky budú zverejnené 11.3.2018.


Podrobnosti v .pdf a prihláška v .docx


Súťaže


Ku klasickej súťaži grafickej prezentácie tento rok pribudne aj súťaž na výrobu plastiky, ktorá bude slúžiť ako cena revue Pamiatky a múzeá 2018. Obe súťaže sú momentálne vo fáze prípravy, viac informácii nájdete na tomto mieste alebo na našom FB v priebehu marca.