Kontakt

Mgr. Pavol Balžanka

predseda združenia

0905 350 825

pavol.balzanka@gmail.com

 

RNDr. Juraj Paučula

programový manažér

0910 979 692

paucula@zhmao.sk

 

Združenie historických miest a obcí SR

Námestie Sv. Trojice 15

969 01 Banská Štiavnica

 

IČO: 35656786

Č.ú.: 1126880351/0200