Rožňava

Viac ako 700-ročné banícke mestečko Rožňava leží v srdci malebného horného Gemera, ktorý ponúka návštevníkom nevšedné zážitky v každom ročnom období. Rožňava je okresným mestom s 20 000 obyvateľmi, významným strediskom cestovného ruchu a východiskom pre poznávanie prírodných krás aj kultúrno-historických pamiatok tohto krásneho regiónu. Každá cesta z mesta vedie k unikátnym turistickým zaujímavostiam ako hrad Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, nositeľ prestížnej ceny Europa Nostra a unikátne jaskyne, zaradené na zoznam UNESCO: Domica, Gombasecká, Jasovská a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Mesto je vynikajúcim východiskovým bodom pre výlety do Slovenského krasu a je jednou zo zastávok turistickej cesty zvanej Gotická cesta.

 

Prvá písomná zmienka o Rožňave pochádza z roku 1291, keď kráľ Ondrej III. daroval toto územie ostrihomskému arcibiskupovi. Celá história mesta je úzko spätá s výnosnou ťažbou zlata, striebra, medi a neskôr železnej rudy, čo sa stalo základom rozkvetu architektúry, kultúry, vzdelanosti, umenia i remesiel.

 

Koncom 15. storočia vznikla dnes známa urbanistická štruktúra historického jadra mesta, pozostávajúca z priestranného námestia, najväčšieho stredovekého námestia štvorcového pôdorysu na Slovensku, obklopeného honosnými meštianskymi domami a zo siete ulíc. Tu je sústredená väčšina architektonických pozoruhodností mesta ako sú: renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek, budova bývalej baníckej komory, evanjelický kostol, jedna z najcennejších klasicistických stavieb na Slovensku. Najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta je gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať aj z výhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže.

 

S bohatou baníckou históriou mesta sa môžu oboznámiť v Baníckom múzeu, pri ktorom je zriadená aj expozícia predstavujúca rozmanitú prírodu Slovenského krasu a novozriadená historická expozícia.