Skalica

Skalica leží na úpätí Bielych Karpát, v blízkosti rieky Moravy, 90 km od hlavného mesta Bratislavy. Od roku 1996 je okresným mestom a považuje sa za prirodzené centrum Severného Záhoria.

 

Prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína pod menom ZAKOLCHA. 6.októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta.

 

O tom, že Skalica je historické mesto svedčia kultúrne pamiatky - 6 veľkých a 3 menšie kostoly, 3 väčšie a niekoľko menších kaplniek, 4 kláštory, morový stĺp z konca 17. stor., klasicistická kalvária, mestské opevnenie, niekoľko meštianskych domov.

 

Významnou súčasťou koloritu mesta je tradičné vinohradníctvo, ktoré tu "zapustilo korene" pravdepodobne v druhej polovici 15. stor..

 

V súčasnosti na túto tradíciu naväzuje projekt cezhraničnej spolupráce PHARE, pod názvom IMAGINE Action - Vínna cesta Záhoria. Cieľom projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť ochutnávky lahodného moku - Skalickej frankovky v tradičných vinohradníckych búdach, alebo si víno kúpiť priamo vo vinotéke.

 

Románska rotunda sv. Juraja je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka v Skalici. Pochádza pravdepodobne zo zač. 13. stor., kedy tvorila súčasť hradiska na vyvýšenine severného okraja mesta. V interiéri sa z obdobia gotiky zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív z legendy o sv. Jurajovi.

 

V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu umiestnená stála expozícia Záhorského múzea.

 

Nesporne najvýznamnejšou udalosťou mesta Skalice sú Skalické dni, ktoré sa konajú každoročne v septembri . V priebehu celého týždňa sa koná množstvo zaujímavých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Víkend patrí veľkému jarmoku s bohatým programom pod názvom " Ve Skalici na rínečku….."

 

Bližšie informácie vám poskytne:

Turistická informačná kancelária mesta Skalica

Nám. slobody 10

909 01 Skalica