Spišské Podhradie

Samotné mesto Spišské Podhradie (435 m n.m.) vzniklo v časoch vzniku Spišského hradu. Rýchlo sa rozvinulo a bolo strediskom remesiel, obchodu, školstva a štátnej správy. Najvýznamnejšie pamiatky mesta sú: Kostol Narodenia Panny Márie, kláštorný kostol Milosrdných bratov, Evanjelický kostol a židovská synagóga. V strede námestia je Mariánsky stĺp.

 

Najvýznamnejšími kultúrnymi a historickými pamiatkami súvisiacimi s mestom sú:

 

NKP Spišský hrad, MPR Spišská Kapitula a NKP kostol sv. Ducha v Žehre, zapísané spolu s pamiatkovou zónou mesta do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v decembri 1993 pod číslom 401.

 

Spišský hrad (634 m n.m.), ktorého vznik sa dáva na prelom 12. a 13. storočia patril rozlohou k najväčším stredoeurópskym hradom. V súčasnosti jeho konzervované ruiny sú kulisami vystúpení skupín historického šermu, sokoliarov, divadelníkov a iných kultúrnych vystúpení. Nádherná je vyhliadka zo sprístupnenej hlavnej veže hradu (donjonu).

 

Spišská Kapitula (493 m n.m.) je architektonický komplex obohnaný hradbami a malými baštami postavený ako sídlo cirkevnej správy (prepošstva a od roku 1776 spišského biskupstva) a cirkevných škôl. Dominantou je katedrála sv. Martina s pristavanou kaplnkou Zápoľských. V katedrále sa nachádza veľké množstvo umeleckých diel - oltáre, plastiky, fresky, pamätníky veľmožov, atď. Biskupská rezidencia a sídla kanonikov tvoria ulicu na východnej strane komplexu.

 

Ďalšou dominantou je baroková Hodinová veža.

 

Novšieho dáta je stavba Kňažského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, vznikla rekonštrukciou pôvodných budov seminára a učiteľského ústavu. Spišská Kapitula je sídlom Spišského diecézneho biskupa.

 

Kostol sv. Ducha v Žehre pochádza z 13. storočia. Najvzácnejšími pamiatkami v kostole sú gotické fresky. Ide o maľby, ktoré predstavujú ucelený ikonografický program. Je nimi pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Vzácne je aj ostatné zariadenie kostola (kamenná krstiteľnica apod.).

 

Blízke okolie mesta je bohaté na prírodné krásy - travertínové útvary NPR Dreveník (Kamenný raj), NPR Sivá Brada (minerálne pramene), Ostrá hura, blízke lesy a rázovité dediny.