Trnava

Erb mesta, zlaté šesťspicové koleso v modrom štíte neskorogotického tvaru tvorí christogram z gréckych písmen I (iota) a X (chí), t.j. začiatočných písmen slova Iesos Christos. V strede je hlava Krista (vládcu vesmíru ako na byzantských ikonách), v horných výsečiach sú umiestnené grécke písmená Alfa a Omega, v stredných mesiac a slnko. (Kristus hovorí o sebe: Ja som Alfa a Omega, slnko a i ranná hviezda žiarivá, počiatok i koniec). V dolných výsečiach sú písmená r a t, (Regia Civitas – kráľovské mesto). Nad štítom je umiestnená korunka.

 

Trnavský erb je jedným z najkrajších a najdômyselnejších symbolov v európskej heraldike, vznikol v prvej tretine 15. storočia.

 

Trnava leží v centre Trnavskej pahorkatiny, 45 km severovýchodným smerom od hlavného mesta SR Bratislavy, v nadmorskej výške 146 m. Je jedno z najstarších a najkrajších stredovekých miest na území Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste je v listine ostrihomského arcibiskupa Jána z roku 1211 o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule.

 

Trnavu, ako prvé mesto na Slovensku povýšil uhorský kráľ Belo IV. v roku 1238 na slobodné kráľovské mesto. Takmer tristoročná prítomnosť ostrihomských arcibiskupov a pôsobenie Trnavskej univerzity zanechali výrazné stopy v architektúre mesta. Historické centrum bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Návštevníci si môžu pozrieť mestské opevnenie – unikátny fortifikačný systém, renesančnú mestskú vežu, ranobarokový skvost – Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, barokový komplex budov Trnavskej univerzity a množstvo sakrálnych objektov od gotických po barokové, vďaka ktorým dostala Trnava pomenovanie Malý Rím.

 

Informácie o meste a zaujímavé prehliadky historických pamiatok Vám zabezpečí mestská informačná kancelária Trnavský informačný servis, Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava, tel: 033/32 36 440.