Veľké Leváre

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Obec Veľké Leváre leží na dosah od známych centier: Bratislavy, Viedne a Brna. Obec leží na mieste, historicky významnej obchodnej cesty, jej minulosť je zaznamenaná ako osada lukostrelcov, sídlo stráže a ochrany hraníc.

 

V obci sú historicky ojedinelé a v Európe najzachovalejšie stavby s pozoruhodnou architektúrou - Habánske domy. Aj iné stavby v obci svedčia o jej bohatej histórii.V r. 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov-novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni.

 

Habáni ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby-habánske domy. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v r. 1981 vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

 

V 16. storočí prišli do obce chorvátski kolonisti. Rodina Kolloničovcov, ktorej príslušníci mali významný politický vplyv v Rakúsko-Uhorsku, vlastnila majetky a zámok v susednom Rakúsku (v obci Jedenspeigen). Kolloničovci v rokoch 1683-85 postavili v obci barokový kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom.

 

Kardinál Žigmund Kollonič - rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup dal v rokoch 1729-33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímsko-katolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia.

 

Kostol je zasvätený Menu Panny Márie a bol konsekrovaný v r. 1733 pri príležitosti 50. výročia víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Viedni. Koncom 18. storočia bol v obci postavený kostol evanjelickej cirkvi a.v.

 

Cez územie obce preteká riečka Rudava, v ktorej sa vyskytuje 36 druhov rýb.V severnej časti územia je Štátna prírodná rezervácia Abrod, západným okrajom chotára preteká hraničná rieka Morava.

 

Sú to prírodné pozoruhodnosti, ktoré lákajú turistov i odborníkov zákutiami so svojráznou a vzácnou vegetáciou, hniezdišťami vtákov, príbytkami bobrov...