Handlová

Handlová vzniklo zakladajúcou listinou kráľa Ľudovíta I. zo dňa 8. marca 1376, v ktorej dovolil osadníkovi Henrichovi Krickerovi (Chrikeer) založiť na mieste zvanom Krásny Les (Seperdeo) stálu osadu. Spolu s Krickerom prišlo z Kremnice asi 200 nemeckých rodín. Podľa zakladateľovho mena sa v nemčine Handlová dodnes nazýva Krickerhau alebo Krikerhau.

 

Je to príklad šoltýskej kolonizácie typicej pre oblasť Hornej Nitry, kde sa usídlilo nemecky hovoriace obyvateľstvo označované neskôr ako Karpatskí Nemci.

 

Obec získala v roku 1839 od cisára Ferdinanda I. mestské práva a právo organizovať štyri jarmoky v roku.

 

Pamiatky

Kostol sv. Kataríny (kat.), postavený v gotickom slohu v druhej polovici 14. storočia. Pôvodne mal len jednu loď s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanú vežu (45 m). Obnovený 1603, 1710 čiastočne barokizovaný. Pre potreby rýchlo rastúceho počtu obyvateľov začiatkom 20. storočia bol rozšírený v roku 1941 priečne postavenou halou nového kostola, so zachovaním veže a presbytéria. Pri prechode frontu bol kostol ťažko poškodený (1945). V pôvodnej orientácii bol obnovený v roku 1958. Najnovšie úpravy sú z roku 1996. Z pôvodného inventáru sa zachovali gotické monštrancie z 15. stor. Vnútorné zariadenie a oltár sú z novších čias. Vo veži s arkádovým prechodom a šindľovou baňou sú tri zvony.

 

Kostol Dobrého pastiera (kat.), kamenná stavba s dvoma kaplnkami pochádza z roku 1941. Vnútorné zariadenie je z čias stavby.

 

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v centre mesta, na námestí, neskorobaroková stavba z 2. polovice 18. stor.

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Dolnom konci, prícestná kaplnka s predstavanou vežou, neskoroklasicistická z 2. pol. 19. stor. V interiéri je ústredná ľudová plastika Piety z čias stavby.

 

Kostol sv. Mikuláša biskupa (kat.) v časti Nová Lehota, jednoloďový, barokovo-klasicistický z roku 1785, postavený čiastočne na starších , neskorogotických základoch, písomne doložený v záznamoch z 15. storočia.

 

Kaplnka sv. Vendelína v Novej Lehote, klasicistická stavba z roku 1847, plastika z 19. stor.

 

Kaplnka sv. Michala v miestnej časti Morovno, s predstavanou vežou, bola postavená v roku 1902, zariadenie je z 20. storočia.

 

Ďalšie pamiatky:

  • zoologické a botanické nálezy fauny a flóry z obdobia treťohôr v uhoľných slojoch
  • popolnicové pohrebisko ľudu lužickej kultúry z doby bronzovej
  • nález pokladu z doby bronzovej
  • kamenné domy z 2. polovice 19. stor.
  • stavby a zariadenia na ťažbu a úpravu uhlia majú kontinuitu od začiatku 20. stor.
  • pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny na cintoríne
  • pamätník obetiam banskej činnosti na cintoríne (1997)

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Handlová