Kremnica

Kremnica patrí medzi stredoveké mestá stojace v čase svojej slávy v centre pozornosti panovníkov. Príčinou ich záujmu boli bohaté zlaté bane. Dňa 17. novembra 1328 udelil kráľ Karol Róbert z Anjou osade Cremnychbana privilégia slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta. Zároveň tu založil mincovňu, ktorá razí mince nepretržite vyše 670 rokov. Kremnické dukáty tzv. florény patria k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. Baníctvo a minciarstvo priniesli mestu bohatstvo a slávu. Najväčšia produkcia zlata v Uhorsku v 14. storočí vyslúžila mestu prívlastok "zlatá" Kremnica.

 

Niekdajšiu slávu Kremnice v súčasnosti reprezentuje predovšetkým zachovaná architektúra.

 

V roku 1950 bolo historické jadro Kremnice vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najpozoruhodnejšie stavby na námestí patrí františkánsky kláštor s kostolom, baroková fontána a mohutný barokový morový stĺp s plastikami významného sochára banských miest Dionýza Stanettiho. Dominantou a zároveň najstaršou časťou Kremnice je Mestský hrad - národná kultúrna pamiatka. Najreprezentatívnejšia stavba hradu je kostol sv. Kataríny. Historické jadro Kremnice spolu s mestským hradom vytvára medzi typmi stredovekých jadier miest skutočne unikátny súbor svojsky riešeného gotického urbanizmu.

 

SKALKA - stredisko cestovného ruchu

 

Kremnické vrchy tvoria geomorfologický celok vulkanického pôvodu v Západných Karpatoch. Najvyšším vrcholom je Flochová 1318 m n.m. Rekreačná oblasť Skalka leží v nadmorskej výške 1232 m n.m. a svojou polohou vytvára vhodné podmienky pre zimnú i letnú turistiku.

 

Výborné snehové podmienky prispeli k vybudovaniu stredísk rekreácie a cestovného ruchu. Turistické značkované chodníky a lesné cesty vzájomne spájajú strediská a umožňujú značný výber kombinácií vhodných turistických trás spojených s cykloturistikou.

 

15 km štandardných, pravidelne udržiavaných lyžiarskych bežeckých tratí vzájomne spája strediská Skalka a Krahule.

 

42 km tratí Bielej stopy SNP spája Skalku s Turčekom a Králikmi. Trate slúžia pre vrcholový šport, ale aj širokú verejnosť.

 

V prevádzke je 5 lyžiarskych vlekov, z toho dva s nočným osvetlením a umelým zasnežovaním s možnosťou využívania až do jarných mesiacov.

Štadión Bielej stopy slúži pre organizovanie významných národných aj medzinárodných pretekov, z ktorých najvýznamnejší je vytrvalostný beh na lyžiach - Biela stopa SNP, ktorá sa uskutočňuje od roku 1974 vždy v druhú februárovú nedeľu, je zaradená v kalendári FIS a od roku 1994 bola prijatá za člena Európskeho zoskupenia diaľkových behov na lyžiach EUROLOPPET.

Stredisko ponúka možnosť výberu v ubytovacích a stravovacích zariadeniach.

Ski linka - informácie o snehových podmienkach +421 0905 314204.

 

NBS-MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ

Kremnické múzeum bolo založené v roku 1890 a patrí medzi najstaršie na Slovensku. Od svojho vzniku popri budovaní historických zbierok venovalo osobitnú pozornosť zbierkam numizmatickým. Jediná špicializovaná numizmatická expozícia na Slovensku, doplnená o dejiny Kremnického baníctva. Múzeum je verejnosti sprístupnené. V roku 2003 získalo múzeum ocenenie Múzeum roka.

 

Po 20- ročnej komplexnej obnove architektúry vzácneho komplexu Mestského hradu sprístupnilo v roku 1996 múzeum v jeho objektoch expozície:

barokové plastiky, kremnické zvony a zvonolejári, z archeologických výskumov kremnického hradu, obrana mesta.

 

Súčasťou prehliadky je aj návšteva románskeho karnera s kostnicou a kostola sv. Kataríny s neogotickým interiérom a s vyhliadkovou vežou.

 

TERMÁLNE KÚPALISKO KATARÍNA

Prírodná voda mierne rádioaktívna, silne mineralizovaná s liečebnými účinkami najmä na bolesti kĺbov, svalovej horúčky, ako aj celého pohybového ústrojenstva.

 

Teplota vody pri prameni v hĺbke 900 m 46 °C, teplota vody výtoku 36 °C. V prevádzke sú 3 bazény, fitness, sauna, bufety s rýchlym občerstvením, v tesnej blízkosti kurty, telocvičňa, ľahkoatletické a futbalové ihrisko.

Prevádzka kúpaliska je v mesiacoch jún-august, fitness a sauna celoročne.

Telefón: +421 45/6742855, 6742857 - recepcia

 

Dnešných návštevníkov neláka do Kremnice zlato, ale bohatá história a zachované pamiatky. Kremnica je známa svojím romantickým a príjemným okolím, ktoré poskytuje príležitosť na celoročnú turistiku, letné a zimné športy.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Podrobné informácie Vám podá:

Informačné centrum mesta Kremnica

Štefánikovo námestie 35/44, 967 01 Kremnica

Telefón/fax: +421 45/6742856

E-mail: infocentrum@kremnica.sk