Program ZHMaO

Dokumenty z XVI. snemu: správa o činnsoti za rok 2012, správa o hospodárení, návrh hlavných úloh,

 

Dokumenty z XV. snemu: správa o činnosti od posledného snemu, návrh hlavných úloh, zápis z diskusie.

PROGRAM schválený na XIV. sneme ZHMaO