Uznesenia

Uznesenie XXI. snemu ZHMaO SR z 7.6.2018 vo Zvolene

Uznesenie Rady ZHMaO SR z 21.3.2018 v Bratislave

Uznesenie XX. snemu ZHMaO SR z 22.6.2017 vo Zvolene

Uznesenie Rady zo dňa 7.4.2017 v Banskej Štiavnici

Uznesenie XIX. snemu, Ružomberok, 28. júna 2016, 1. str., 2. str.

Uznesenie rady zo dňa 27.4.2016, Bratislava, prezenčka

Správa o výsledku kontroly za rok 2015

Uznesenie rady zo dňa 22.10.2015, Hronsek, prezenčka

Uznesenie XVIII. snemu, Zvolen, 4.6.2015.

Uznesenie XVII. Snemu, Zvolen, 17.6.2014, 1 str., 2. str.

Správa o hospodárení za rok 2013 k XVII. Snemu (Zvolen)

Zápis z kontroly za rok 2013, 2.str. k Rade v Modre.

Uznesenie rady zo dňa 20.3.2014, prezenčka, Modra

Uznesenie rady zo dňa 4.12.2013, prezenčka, Zvolen

Uznesenie XVI. snemu zo dňa 21.5.2013, 2. str., Zvolen

Uznesenie rady zo dňa 21.5.2013, prezenčka, Zvolen

Uznesenie rady zo dňa 19.3.2013, podpisy, v Handlovej

Uznesenie rady zo dňa 8.11.2012,  prezenčka (Bratislava - Staré mesto)

Uznesenei rady zo dňa 21.8.2012 1.str., 2.str.

Uznasenie rady zo dňa 24.2.2012, str.1, str.2 - prezenčná listina.

Uznesenie rady zo dňa 19.10.2011, str1., str.2 - prezenčná listina.

Uznesenie XIV. snemu, str.1 str.2 , str.3.

Uznesenie rady zo dňa 23.5.2012, str.1, str.2

Uznesenie XV. snemu, Zvolen, 23.5.2012. str.1, str.2.