Kontakty

Mgr. Pavol Balžanka

predseda združenia

0905 350 825

pavol.balzanka@gmail.com

 

RNDr. Juraj Paučula

programový manažér

0910 979 692

paucula@zhmao.sk

 

Združenie historických miest a obcí SR

Námestie Sv. Trojice 15

969 01 Banská Štiavnica

 

IČO: 35656786

Č.ú.: 1126880351/0200

 

Mesto/obec

Starosta/Primátor/ka

Telefón

WEB, mailBanská Belá

MVDr. Branislav Babirád

0456933221

www.banskabela.sk

ou-b.bela@mail.t-com.sk


Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková


045699610

045699611

www.banskastiavnica.sk,

nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk


Bardejov

MUDr. Boris Hanuščák

0544862122

www.bardejov.sk

primator@bardejov.sk


Beckov

Ing. Ján Križan

0327742720

www.obec-beckov.sk

starosta@obec-beckov.sk


 

 

 

 

Bratislava-Staré Mesto

 

Mgr. Radoslav Števčík

0259246277


www.staremesto.sk

starosta@staremesto.sk

Budkovce

Ján Lorinc

0566493396

0910954556

www.budkovce.sk

obecbudkovce@centrum.sk

 

Dobšiná

Ján Slovák

 

0587941202

www.dobsina.sk

primator@dobsina.sk

 

Handlová

Ing. Rudolf Podoba

 

0465192535

www.handlova.sk

rudolf.podoba@handlova.sk

 

Hronsek

Ing. Miroslav Ostrihoň

0484188107

www.hronsek.sk

obec@hronsek.sk,

starosta@hronsek.sk


Jelšava

MVDr. Milan Kolesár


 

0584482422

 

www.jelsava.sk,

primator@jelsava.sk

 

Kremnica

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík

 

0456782793

www.kremnica.sk

alexander.ferencik@kremnica.sk

 

Ľubietová Ing. Pavel Zajac 0484195231

www.lubietova.sk

starosta@lubietova.sk

 

Modra

Mgr. Juraj Petrakovič


0336908300

www.modra.sk

primator@modra.sk

 

Nováky

RNDr. Daniel Daniš


 

0465121511

www.novaky.sk

primator@novaky.sk

 

Pukanec

Ing. Ján Rievaj

 

 

0366393108

 

 

www.pukanec.sk

starosta@pukanec.sk

 

  

Ružomberok

MUDr. Igor Čombor, PhD.

0444314421

www.ruzomberok.sk

igor.combor@ruzomberok.sk

 

Skalica

Ing. Ľudovít Barát

0346903209

www.skalica.sk

primator@mesto.skalica.sk


Slovenská Ľupča

Ing. Miroslav Macák


0484723215

www.slovenskalupca.sk

starosta@slovenskalupca.sk


Spišské Podhradie

MVDr. Michal Kapusta

0534195112

www.spiskepohradie.sk

primator@spiskepodhradie.sk


 
Štiavnické Bane

Stanislav Neuschl

0456929117

www.stiavnickebane.sk

obec@stiavnickebane.com


Topoľčianky

Juraj Mesko


0376301242

www.topolcianky.sk

starosta@topolcianky.sk

 

Trnava

JUDr. Peter Bročka, LL.M.


0333236334

0335511375

www.trnava.sk

peter.brocka@trnava.sk


Veľké Leváre

Štefan Kudlička

0347794107

www.velkelevare.sk

ocuvl@stonline.sk


Zvolen


Ing. Lenka Balkovičová

0455330006

www.zvolen.sk

primatorka@zvolen.sk