O združení

Združenie historických miest a obcí SR vzniklo na základe iniciatívy primátorov a starostov najvýznamnejších historických miest a obcí Slovenska na ustanovujúcom sneme, ktorý sa konal v Banskej Štiavnici dňa 29.9.1995.

 

Cieľom združenia je podporovať regeneráciu, oživenie historických jadier miest a obcí Slovenska a prezentovať kultúrne hodnoty a tradície, ktoré sú významnou súčasťou európskej kultúry.

 

VEDENIE ZDRUŽENIA

Predseda združenia:

 

Mgr. Pavol BALŽANKA

 

Rada združenia:

 

Mgr. Alžbeta Staníková

zástupkyňa primátora mesta Zvolen

 

Štefan Kudlička

starosta obce Veľké Leváre

 

MUDr. Vladislav Laciak

primátor mesta Rožňava

 

Mgr. Ján Kováčik

starosta obce Pukanec

 

MUDr. Boris Hanuščák

primátor mesta Bardejov

 

Ing. VLadimír Butko

primátor mesta Trnava

 

Ing. Rudolf Podoba

primátor mesta Handlová

 

PaedDr. Stanislav Bella

zástupca primátora mesta Ružombverok

 

Revízor:

JUDr. Jana Tomašovičová

zástupkyňa prednostky MsÚ Trnava