Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018

Informácie k aktuálnemu ročníku nájdete na našej novej webstránke www.dekd.sk

 

Zdieľané dedičstvo

 

Ročník 2018 otvoríme v nedeľu 2. septembra v rámci programu osláv 770. výročia udelenia kráľovských výsad hosťujúcemu mestu, Nitre. Ceremoniál spojený s tradičným odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá sa uskutoční 7. septembra v koncertnej sále Župného domu v Nitre.


Tento rok sa podujatie v takmer 50-tich krajinách Európy ponesie pod heslom Zdieľané dedičstvo, ktoré je spoločné s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva. DEKD na Slovensku potrvajú počas celého septembra, katalóg jednotlivých aktivít nájdete dúfame už na našich nových stránkach.

 

O koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky sa tento rok stará občianske združenie ICOMOS Slovensko spolu so Združením historických miest a obcí Slovenska. V rámci organizácie podujatia bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu krajských koordinátorov s cieľom reagovať na lokálne potenciály a limity podujatia individuálne pre každý vyšší územný celok (viac tu).

 

 

Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá a mesto Nitra.

Loga generalni partneri

 

Partnermi podujatia na celoslovenskej úrovni sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, nezisková organizácia Národný Trust a Nadácia SPP.


V prípade záujmu zapojenia sa s aktivitou do DEKD 2018 kontaktujte príslušného koordinátora, alebo aktivitu individuálne prihláste do katalógu (potrebná registrácia do systému). Podmienkou je označenie miesta konania aktivity počas jej priebehu logom DEKD.