Detail aktivity

Pamiatka:
Pevnosť v Komárne
Typ:
Hrady, zámky, opevnenia, bašty
Podujatie:
Prehliadky Pevnosti v Komárne
Typ:
Prehliadka, sprevádzanie
Miesto / adresa:
Pevnosť v Komárne
Mesto:
Komárno
Popis:
Pevnosť v Komárne - NKP je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému na Slovensku i v celej Strednej Európe. Význam tejto jedinečnej kultúrnej pamiatky presahuje hranice Slovenska i Maďarska.
Jadro pevnostného systému tvorí tzv. Ústredná pevnosť. Tá pozostáva zo Starej pevnosti a Novej pevnosti, ktoré sú sprístupnené širokej verejnosti len so sprievodcom. Obe pevnosti boli vybudované v čase tureckého ohrozenia, na ochranu významnej cesty vedúcej z Budína do Viedne. Starú pevnosť dal v priebehu 16. storočia vybudovať Ferdinand I. Habsburský, ako jednu z najsilnejších protitureckých pevností. Na jej mieste už v minulosti stálo hradisko staromaďarského náčelníka, ktoré neskôr odolalo aj tatárskemu vpádu. V hrade, ktorý tu neskôr vznikol, sa narodil uhorský kráľ Ladislav V. Pohrobok. Matej I. Korvín si tu dokonca vybudoval prepychový palác. Návštevníkom sú v nej sprístupnené podzemné priestory, tzv. kazematy, rozsiahla spleť miestností, až 110, krásne vyzdobená vstupná brána i zemné valy na jej vrchu s výhľadom na celú pevnosť a okolie. Najväčšou atrakciou, najmä pre deti, je tzv. Čierny labyrint, vytvorený z chodieb niekdajšieho muničného skladu.
Nová pevnosť vznikla na podnet Leopolda I. Habsburského v 17. storočí. Z nej je návštevníkom prezentovaný hlavný vchod do celého areálu, impozantná Leopoldova brána. Ďalej je to najdlhšia budova v Strednej Európe, viac ako 540 m dlhá kasárenská budova s 210 miestnosťami, veliteľská budova, veľké nádvorie - tzv. buzerplatz s tribúnou pre sovietskych veliteľov a bývalý sklad pušného prachu s výstavou o histórii pevnostného systému.
V r. 2003 celý, vyše 13 ha areál odkúpilo Mesto Komárno a od tej doby, ako jeho správca, sa stará o údržbu a prezentáciu tejto svetovo významnej pamiatky, ktorá si zasluhuje byť chránená UNESCO-m, ako svetové kultúrne dedičstvo.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Rodiny s deťmi
Dátum a čas:
Štvrtok, 2.9.2021 od 09:00 do 16:00
Piatok, 3.9.2021 od 11:00 do 16:00
Sobota, 4.9.2021 od 11:00 do 16:00
Pondelok, 6.9.2021 od 09:00 do 16:00
Utorok, 7.9.2021 od 09:00 do 16:00
Streda, 8.9.2021 od 09:00 do 16:00
Štvrtok, 9.9.2021 od 09:00 do 16:00
Piatok, 10.9.2021 od 11:00 do 16:00
Sobota, 11.9.2021 od 11:00 do 16:00
Pondelok, 13.9.2021 od 09:00 do 16:00
Utorok, 14.9.2021 od 09:00 do 16:00
Streda, 15.9.2021 od 09:00 do 16:00
Štvrtok, 16.9.2021 od 09:00 do 16:00
Pondelok, 20.9.2021 od 09:00 do 16:00
Utorok, 21.9.2021 od 09:00 do 16:00
Streda, 22.9.2021 od 09:00 do 16:00
Štvrtok, 23.9.2021 od 09:00 do 16:00
Piatok, 24.9.2021 od 11:00 do 16:00
Sobota, 25.9.2021 od 11:00 do 16:00
Pondelok, 27.9.2021 od 09:00 do 16:00
Utorok, 28.9.2021 od 09:00 do 16:00
Streda, 29.9.2021 od 09:00 do 16:00
Štvrtok, 30.9.2021 od 09:00 do 16:00
Vstupné:
Obvyklé
Organizátor:
Pro Castello Comaromiensi, n.o.
Webstránka:
http://www.komarno.sk/sk/prehliadka-pevnosti_4260.html
Telefón:
0948026996

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD