Detail aktivity

Pamiatka:
Kalvária v Nových Zámkoch
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Miesto / adresa:
Nové Zámky, ul. Pod kalváriou
Mesto:
Nové Zámky
Popis:
Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka mesta Nové Zámky, vyhlásená za kultúrnu
pamiatku rozhodnutím Školskej a kultúrnej komisie ONV dňa 17.7.1963 a evidovaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.
Baroková kalvária bola vybudovaná ako historický pamätník na ranobarokovej Forgáchovej bašte, ktorá je pozostatkom európsky významného novozámockého
protitureckého opevnenia postaveného v rokoch 1573 – 1581. Kalvária má zachované
kultúrne hodnoty, ktoré sú dokladom urbanistického, architektonického a historického
vývoja Nových Zámkov.
V r. 2007 bola NKP Kalvária v Nových Zámkoch rozhodnutím Pamiatkového úradu SR
začlenená do vyhláseného ochranného pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok pre
zabezpečenie ochrany jej urbanisticko - architektonických hodnôt.
Je jednou z mála kultúrnych pamiatok, ktoré sa zachovali po druhej svetovej vojne
na území najviac bombardovaného mesta na Slovensku.

Kalvária bola postavená v roku 1779 v neskorobarokovom slohu. Iniciátorom zriadenia
kalvárie a jej vybudovania na návrší bol vtedajší rímsko - katolícky farár Ján Martin Predmerszky, podľa návrhov ktorého bolo symetricky rozložených a postavených dvanásť
kaplniek, kríž a sochy. Jednotlivé kaplnky krížovej cesty sú tiež neskorobarokové.
K návršiu kalvárie vedú kamenné schody. Na jeho vrchole sa týčia jednotlivé pieskovcové skulptúry, ktoré sú vyobrazením Kristovho kríža a Panny Márie, krížov
lotrami, sochy sv. Jána a Márie Magdalény. Kaplnka Božieho hrobu je čiastočne zapustená
do terénu. Dominantou kalvárie je barokovo-klasicistická kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie, ktorá je kruhového pôdorysu s nikou,postavená na začiatku 19. storočia.
Na kalváriu sa vstupuje cez reprezentačný vchod s dvojkrídlovou bránou, postavenou
v roku 1923. Pri vstupe na kalváriu bola umiestnená pamätná tabuľa hlavného kapitána
novozámockej pevnosti v rokoch 1643 až 1663 Adama Forgácha.

Prístupnosť kalvárie pre verejnosť:
Letný čas: 1.5. – 30.9. denne 8:00 – 20:00 h
Zimný čas: 1.10. – 30.4. denne 8:00 – 16:00 h
V čase cirkevných sviatkov je osobitný režim.

Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 2.9.2021 od 08:00 do 20:00
Piatok, 3.9.2021 od 08:00 do 20:00
Sobota, 4.9.2021 od 08:00 do 20:00
Nedeľa, 5.9.2021 od 08:00 do 20:00
Pondelok, 6.9.2021 od 08:00 do 20:00
Utorok, 7.9.2021 od 08:00 do 20:00
Streda, 8.9.2021 od 08:00 do 20:00
Štvrtok, 9.9.2021 od 08:00 do 20:00
Piatok, 10.9.2021 od 08:00 do 20:00
Sobota, 11.9.2021 od 08:00 do 20:00
Nedeľa, 12.9.2021 od 08:00 do 20:00
Pondelok, 13.9.2021 od 08:00 do 20:00
Utorok, 14.9.2021 od 08:00 do 20:00
Streda, 15.9.2021 od 08:00 do 20:00
Štvrtok, 16.9.2021 od 08:00 do 20:00
Piatok, 17.9.2021 od 08:00 do 20:00
Sobota, 18.9.2021 od 08:00 do 20:00
Nedeľa, 19.9.2021 od 08:00 do 20:00
Pondelok, 20.9.2021 od 08:00 do 20:00
Utorok, 21.9.2021 od 08:00 do 20:00
Streda, 22.9.2021 od 08:00 do 20:00
Štvrtok, 23.9.2021 od 08:00 do 20:00
Piatok, 24.9.2021 od 08:00 do 20:00
Sobota, 25.9.2021 od 08:00 do 20:00
Nedeľa, 26.9.2021 od 08:00 do 20:00
Pondelok, 27.9.2021 od 08:00 do 20:00
Utorok, 28.9.2021 od 08:00 do 20:00
Streda, 29.9.2021 od 08:00 do 20:00
Štvrtok, 30.9.2021 od 08:00 do 20:00
Vstupné:
Zadarmo
Webstránka:
http://www.novezamky.sk/kalvaria-pre-vsetkych-a-kalvaria-mindenkie/d-19527/p1=17908
Telefón:
0356401285

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD