Detail aktivity

Podujatie:
História regiónu a mesta Nové Zámky
Typ:
Výstava, expozícia
Miesto / adresa:
kino Mier, Námestie Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky
Mesto:
Nové Zámky
Popis:
Interaktívna výstava, ktorá prezentuje historické obdobie späté s udalosťami, kedy boli
Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663-1685). Expozícia výstavy obsahuje kolekciu
informačných panelov, popisujúcich dejinné udalosti a významných predstaviteľov, spätých
so založením a obrannou úlohou novozámockej pevnosti v období 22-ročnej osmanskej
nadvlády. Návštevníka výstavy zaujme tiež priestorové výtvarné znázornenie útoku vojsk
Svätej ligy proti Turkom za oslobodenie pevnosti, expozícia tureckého stanu, postava
tureckého pašu v životnej veľkosti, vystavené úžitkové orientálne predmety a ukážky
klasického tureckého oblečenia. Odborným garantom výstavy bolo Múzeum Jána Thaina
v Nových Zámkoch.
Prehliadka výstavy je doplnená filmovou projekciou krátkeho dokumentu Televízie Nové
Zámky – „Nové Zámky počas tureckých bojov.“

Výstava vznikla v rámci projektu „Végvárak védelmében / Na ochranu protitureckých
pevností realizovaného mestom Nové Zámky v spolupráci s maďarským partnerom Tata és
Környéke Turisztikai Egyesület v období od 1.7.2014 do 30.6.2015. Myšlienka projektu je
postavená na spoločnej histórii oboch krajín. Projekt bol spolufinancovaný z európskeho
fondu regionálneho rozvoja v Rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013.

Výstava je v dlhodobejšej expozícii sprístupnená verejnosti, vrátane DEKD 2016 v termíne
od 2. do 30. septembra 2016 v pondelok až piatok od 8:00 do 16:00 h v zadnom foyer kina
Mier v Nových Zámkoch.
Vzťah k DEKD:
Podujatie sa koná nezávisle od DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 2.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 5.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 6.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 7.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 8.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 9.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 12.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 13.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 14.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 16.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 19.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 20.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 21.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 22.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 23.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 26.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 27.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 28.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 29.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 30.9.2021 od 08:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto - odbor SVŠaK Nové Zámky
Webstránka:
http://www.novezamky.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=14483
Telefón:
0356401285

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD