Detail aktivity

Pamiatka:
Vlastivedné múzeum v Galante
Typ:
Ostatné
Podujatie:
Deň otvorených dverí
Typ:
Deň otvorených dverí
Miesto / adresa:
Hlavná 976/8
Mesto:
Galanta
Popis:
Múzeum vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti formou tvorby, ochrany, spracovania a prezentácie zbierkového fondu v regióne. Múzeum sa svojím poslaním a činnosťou usiluje o zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva s vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu Galanty.
Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. Od roku 1970 sídlilo v Neogotickom kaštieli v Galante. V roku 1990 získalo múzeum sídlo v strede mesta v budove bývalej banky postavenej začiatkom 20. storočia.
V roku 2015 získalo vlastivedné múzeum prestížnu cenu Múzeum roka 2014. Dnes čakajú návštevníkov stále expozície a tematická výstava v novovybudovaných priestoroch múzea.
Pracovníci múzea každoročne pripravujú pre návštevníkov rôznorodé výstavy a podujatia. V posledných rokoch boli často obohatené a doplnené múzejno-pedagogickým programom, ktorý si získal u návštevníkov veľkú popularitu. Okrem toho múzeum spolupracuje pri organizovaní výstav, najmä zapožičaním zbierkových predmetov partnerským inštitúciám. Ku kultúrno-výchovnej činnosti patria aj semináre, konferencie, sprievodné prezentačné podujatia, ukážky práce ľudových umelcov a pod.
Sprístupnenie:
Pamiatka slúži bežne na prehliadky
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Piatok, 10.9.2021 od 13:00 do 17:00
Vstupné:
Zadarmo
Telefón:
0317805535

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD