Detail aktivity

Podujatie:
Národné kultúrne pamiatky Slovenska
Typ:
Výstava, expozícia
Miesto / adresa:
Minigaléria, kino Mier, Námestie Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky
Mesto:
Nové Zámky
Popis:
Nevšedná výstava mozaík, znázorňujúcich najznámejšie hrady, zámky, kaštiele
a drevené kostolíky Slovenska, medzi ktorými nechýbajú tie najvýznamnejšie
pamiatky histórie, zapísané v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.
Kolekcia obsahuje 30 mozaikových obrazov, zhotovených špeciálnou reznou
technikou z kvalitného kriedového papiera z katalógov a časopisov. Autor sa
snaží čo najvieryhodnejšie vyjadriť kompozíciu objektu z vlastností použitého
materiálu, vychádzajúc z podkladovej fotografie.
Uvedený tematický súbor diel je výsledkom takmer dvojročnej výtvarnej práce
mladého výtvarníka Ernesta Šorokšáriho z Nových Zámkov. Na viacerých
autorských i niektorých spoločných a príležitostných výstavách prezentoval tiež
ďalšie kolekcie mozaík, ktorými verejnosti umeleckou formou zviditeľňuje
nielen kultúrne dedičstvo, ale aj prírodné bohatstvo našej krajiny, ako napr.
chránené druhy rastlín, motýľov či vtákov.

Výstava bola otvorená pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016
na tému „Pamiatky a my”. Verejnosti bude sprístupnená do konca septembra
v Minigalérii v kine Mier na Námestí Gy. Széchényiho 9 v Nových Zámkoch. Vstup je voľný.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Streda, 8.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 9.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 12.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 13.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 14.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 16.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 19.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 20.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 21.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 22.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 23.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 26.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 27.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 28.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 29.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 30.9.2021 od 08:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto-Mestský úrad, odbor SVŠaK Nové Zámky
Webstránka:
http://www.novezamky.sk/narodne-kulturne-pamiatky-slovenska/a-1600
Telefón:
035 6 401 285

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD