Detail aktivity

Podujatie:
História regiónu a mesta Nové Zámky
Typ:
Výstava, expozícia
Ilustračná fotografia
História regiónu a mesta Nové Zámky
Miesto / adresa:
kino Mier, výstavná miestnosť, Námestie Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky
Mesto:
Nové Zámky
Popis:
Interaktívna výstava, ktorá prezentuje historické obdobie späté s udalosťami, kedy boli
Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663-1685). Expozícia výstavy obsahuje informačné
panely popisujúce dejinné udalosti a významných predstaviteľov, spätých so založením a
obrannou úlohou novozámockej pevnosti v období 22-ročnej osmanskej nadvlády.
Návštevníka výstavy zaujme tiež priestorové výtvarné zobrazenie bojov cisárskych vojsk
s Turkami za oslobodenie pevnosti, expozícia tureckého stanu, postava tureckého pašu
v životnej veľkosti, vystavené úžitkové orientálne predmety a ukážky klasického tureckého
oblečenia. Výstava vznikla pod odbornou garanciou Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch
a v spolupráci s miestnymi základnými školami a niektorými sponzormi.

Prehliadka výstavy je doplnená filmovou projekciou krátkeho dokumentu Televízie Nové Zámky – „Nové Zámky počas tureckých bojov.“

Výstava vznikla v rámci projektu „Végvárak védelmében/Na ochranu protitureckých pevností realizovaného mestom Nové Zámky v spolupráci s maďarským partnerom Tata és Környéke Turisztikai Egyesület s finančnou podporou z európskeho fondu regionálneho rozvoja v Rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.

Expozícia výstavy je sprístupnená verejnosti od 2. do 30. septembra 2016 v pondelok až
piatok od 8:00 do 16:00 h vo výstavnom priestore kina Mier, na Námestí Gy. Széchényiho 9
v Nových Zámkoch. Vstup je voľný.
Vzťah k DEKD:
Podujatie je zosúladené s termínom DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Štvrtok, 2.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 5.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 6.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 7.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 8.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 9.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 12.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 13.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 14.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 16.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 19.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 20.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 21.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 22.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 23.9.2021 od 08:00 do 16:00
Nedeľa, 26.9.2021 od 08:00 do 16:00
Pondelok, 27.9.2021 od 08:00 do 16:00
Utorok, 28.9.2021 od 08:00 do 16:00
Streda, 29.9.2021 od 08:00 do 16:00
Štvrtok, 30.9.2021 od 08:00 do 16:00
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
Mesto Nové Zámky
Telefón:
035 6 401 285

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD