Detail aktivity

Pamiatka:
Evanjelický kostol
Typ:
Kostoly, kláštory, synagógy
Podujatie:
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ:
Koncert
Miesto / adresa:
Súľov
Mesto:
Súľov - Hradná
Popis:
Evanjelický kostol v Súľove bol postavený v roku 1750, výraznou prestavbou prešiel v roku 1907. Sakrálna stavba má obdĺžnikový pôdorys a drevený strop. Interiér je z troch strán obtočený drevenou protestantskou emporou. V stĺpovej oltárnej architektúre je obraz Krista na kríži a po stranách sochy apoštolov Petra a Pavla z roku 1907. Neskorobaroková drevená maľovaná krstiteľnica pochádza približne z konca 18. storočia. Oltárne zábradlie a kazateľnica sú z roku 1990, kedy prebehla generálna oprava kostola. Veža je vstavaná, sakristia malá, polygonálne zakončená, pristavená k osi kostola. Pod kostolom sa nachádza krypta s telesnými pozostatkami patrónov kostola. Hladká fasáda je ukončená podstrešnou rímsou. Nápisy nad hlavným a bočným vchodom pochádzajú z roku 1953. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2011. Oprava vonkajšej fasády kostola bola ukončená v roku 2014.
Obsahom podujatia bude predstavenie histórie kostola v obrazoch a pásmo piesní v podaní R.Czelisa a J.Olszára (z CZ ECAV Žilina).Sprístupnenie:
Pamiatka slúži na iné účely
Vzťah k DEKD:
Podujatie je špeciálne pripravené pre DEKD
Určenie:
Verejnosť
Dátum a čas:
Sobota, 25.9.2021 od 14:30
Vstupné:
Zadarmo
Organizátor:
CZ ECAV Súľov - Hradná
Telefón:
0903123676

Vrátiť sa späť na Katalóg aktivít DEKD