Publicita a propagácia

Publicitu a propagáciu DEKD je možné rozdeliť na dve skupiny: celoslovenskú a lokálnu (v rámci jednotlivých krajov).


Celoslovenskú publicitu a propagáciu zabezpečujú generálni partneri podujatia a koordinátori podujatia. Pred slávnostným otváracím ceremoniálom sa na Ministerstve kultúry uskutoční tlačová konferencia. V závere DEKD sa tlačová konferencia uskutoční v Banskej Štiavnici.


Hlavný plagát podujatia je výsledkom súťaže návrhov grafickej prezentácie podujatia. Každý kraj bude mať spracovaný vlastný plagát programu DEKD s motívom hlavnej grafiky. Okrem nich vydáme aj "šablónu" pre jednotlivé podujatia, ktorú si v prípade záujmu môže vyplniť každý organizátor individuálne. Finálne verzie plagátov nájdete na tomto mieste po uzávierke prihlasovania a spracovaní grafikom v priebehu júla.

 

Lokálnu publicitu a propagáciu zabezpečujú samosprávy miest jednotlivých krajov, krajskí koordinátori, lokálne médiá a periodiká, prípadne jednotlivci. Je rovnako dôležitá ako celoslovenská. Jej cieľom je informovať obyvateľov dopredu o pripravovaných aktivitách, pozývať ich na ne priamo v termíne konania, ale aj spätne informovať o ich priebehu a výsledkoch.