DEKD ročník 2017

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017

Pamiatky a príroda: krajina možností

 

Termín: 1. - 30. september 2017

Otvárací ceremoniál: 7. september 2017

Hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu: Trnava


Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá.

Partnermi podujatia na celoslovenskej úrovni sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, nezisková organizácia Národný Trust, Nadácia SPP, občianske združenie Zachráňme hrady, otvorené združenie Čierne diery a internetový portál Obnova.sk.O koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky sa stará tento rok Združenie historických miest a obcí Slovenska a občianske združenie ICOMOS Slovensko. Novinkou v rámci organizácie podujatia je voľba krajských koordinátorov s cieľom reagovať na lokálne potenciály a limity podujatia individuálne pre každý kraj Slovenska.

Ročník DEKD 2017 sa nesie v duchu témy Pamiatky a príroda: krajina možností. Jej možné uchopenie poskytuje dokument 101 nápadov na aktivity. V anglickej verzii je prístupná pdf verzia dokumentu.


Hosťujúcim mestom otváracieho ceremoniálu DEKD 2017 je pri príležitosti osláv 30. výročia vyhlásenia centra mesta za mestskú pamiatkovú rezerváciu mesto Trnava. Ceremoniál sa uskutoční dňa 7. septembra 2017 v priestoroch budovy Mariánskeho seminára - Marianum, ktorá patrí k najvýznamnejším reprezentačným priestorom v meste.

Grafická prezentácia podujatia je výsledkom súťaže, ktorá prebehla v termíne 3. máj - 11. jún 2017. Grafický motív hlavného plagátu ako predmetu súťaže poukazuje na podujatie ako také, na tému podujatia ročníka 2017 a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu - Trnavu. Autor víťazného návrhu následne spracuje aj ostatné súčasti grafickej prezentácie podujatia.


V prípade záujmu zapojenia sa s aktivitou do podujatia DEKD 2017 kontaktujte príslušného krajského koordinátora, alebo aktivitu individuálne prihláste do databázy aktivít. Podmienkou je označenie miesta konania aktivity v čase jej konania logom DEKD.