Súťaže a výberové konania

Konkurz na pozíciu krajského koordinátora

 

ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska vypisujú konkurz na pozíciu krajského koordinátora Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

 

Koordinácia bude prebiehať od 1. júna 2019 kontinuálne počas celého roka. Samotné podujatie bude v mesiaci september.

 

Úlohy krajského koordinátora:

 

- vyhľadávanie potenciálov DEKD v rámci kraja, partnerov, finančných zdrojov a organizátorov aktivít (požiť koncepčný aj živelný prístup)

- budovanie databázy kontaktov a aktivít s cieľom dlhodobej spolupráce

- zabezpečenie informačného toku medzi hlavným koordinátorom podujatia a organizátormi aktivít

- vedenie poradenstva organizátorom v rámci tvorby, propagácie a realizácie aktivít

- korekcia katalógu aktivít v rámci kraja na webovej stránke podujatia

- distribúcia propagačných materiálov a reklamných predmetov

- propagácia podujatia, osveta, práca s regionálnymi médiami

- účasť na vybraných podujatiach

- aktívna účasť na stretnutiach koordinátorov s cieľom optimalizácie nastavení, zdieľania skúseností, motivácie

 

Osobné predpoklady a znalosti uchádzača:

 

- komunikatívnosť

- samostatnosť

- schopnosť pracovať v tíme

- všeobecný prehľad o kultúrnom dianí v kraji

- prax v podobnom zameraní (kultúra, obnova pamiatok, turizmus)

- počítačové znalosti: internet, Microsoft Word, Microsoft Excel

 

Prihlášky spolu so životopisom posielajte do 26. mája 2019 (vrátane) e-mailom na adresu gnosiska@gmail.com. Do predmetu správy uveďte heslo „krajský koordinátor – konkurz“. Prihláška na stiahnutie

 

O výsledkoch konkurzu budú všetci uchádzači oboznámení do 28. mája 2019.