Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Informácie k aktuálnemu ročníku nájdete na našej novej webstránke www.dekd.sk

 

 

 

Čo sú Dni európskeho kultúrneho dedičstva?

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

 

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

 

Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania.

 

Téma

 

DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac informácií je na stránke podujatia European Heritage Days.

Na stretnutí v Madride v roku 2016 boli dohodnuté témy na najbližšie obdobie. V anglickom jazyku je ich znenie:

 

rok 2019: “Arts and Entertainment”

rok 2020: “Heritage and Education”

rok 2021: “Inclusive Heritage” (“Heritage for Everyone”)

 

Pre tému aktuálneho ročníka 2019 bola zostavená A-Z brožúra s cieľom napomôcť pri hľadaní vlastného definovania témy pre jednotlivé krajiny. Po konzultácii generálnych partnerov a koordinátorov bola na Slovensku téma DEKD 2019 uvedená ako "Umenie a zážitok".

 

Pri hľadaní vhodnej aktivity pre DEKD 2019 na Slovensku je možné nájsť inšpiráciu v brožúre 101 ideí vydanej pre paneurópsku tému "Arts and Entertainment".