DEKD 2015

 

 

Veľtrh CONECO

 

V dňoch 25. - 28. marca 2015 sme sa prezentovali na Veľtrhu CONECO. Náš stánok mohli návštevníci nájsť v pavilóne A0  vedľa programového centra, kde prebiehali smenáíre, venované obnove kultúrneho dedičstva.

 

Kultúrna pamiatka roka 2013

Kremnická radnica získala cenu Kultúrna pamiatka roka 2013

V deviatom ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka odovzdalo Ministerstvo kultúry SR štyri tituly – ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka 2013. Jednu z cien dostalo aj mesto Kremnica.

fenix_2013

Foto: TASR/Martin Baumann

V súťažnej kategórii obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky boli odovzdané štyri tituly Kultúrna pamiatka roka 2013. Primátorka Kremnice Zuzana Balážová prevzala cenu za obnovu a reštaurovanie verejných priestorov 1. nadzemného podlažia kremnickej radnice. Pôvodný meštiansky dom z druhej polovice 14. storočia sa stal domom mestskej rady v roku 1738 a patrí medzi dominanty v centre Kremnice. Obnovu radnice realizoval akademický sochár Tomáš Lupták.

„Keď som nastúpila pred ôsmymi rokmi do funkcie primátorky Kremnice a prišla som na radnicu, tak zo všetkých tých hrôz, ktoré tam boli, ako príklad spomeniem sklad civilnej ochrany. Dnes je radnica krásna a mesto Kremnica pokračuje v obnove kultúrnych pamiatok, ktorých je v meste neúrekom. Momentálne rekonštruujeme Základnú školu Pavla Križku, budovu z 19. storočia. Myslíme si, že sme zodpovední vlastníci kultúrneho dedičstva, preto nás táto cena veľmi povzbudila a ďakujeme za ňu,“ povedala Zuzana Balážová pri preberaní ceny z rúk štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Ivana Sečíka. Mesto Kremnica už jednu cenu Fénix získalo, a to v roku 2006, kedy odborná porota ocenila komplexnú obnovu a reštaurovanie Stĺpu Sv. Trojice na Štefánikovom námestí.

Ďalšie ceny si odniesli Rehoľa Piaristov na Slovensku za komplexné reštaurovanie interiéru kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne, pán Martin Andrejčák s manželkou za obnovu interiéru a reštaurovanie reprezentačnej miestnosti kaštieľa v Ploskom a Západoslovenská energetika, a. s. za komplexnú obnovu industriálnej pamiatky „Elektrárňa Piešťany“.

Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie Slovenskému národnému múzeu za komplexnú obnovu a reštaurovanie kaštieľa Imre Madácha v Dolnej Strehovej, v ktorom sídli Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a čestné uznanie Gustávovi Beláčkovi s manželkou Alexandrouza mimoriadny prínos a vzácne osobné nasadenie pri komplexnej obnove a reštaurovaní gotického kaštieľa s areálom v Kotešovej.

Do súťaže bolo v tomto roku prihlásených 12 projektov. O jej laureátoch rozhodovala odborná porota zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., Nadácie SPP, spoločného nominanta Nadácie SPP a SPP, Fakulty architektúry STU, Komory architektov, Komory reštaurátorov a Združenie historických miest a obcí SR.

Poslaním súťaže Kultúrna pamiatka roka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Výtvarným symbolom súťaže je bronzová socha bájneho vtáka Fénixa, ktorú aj v tomto roku dostal každý ocenený spolu s finančným šekom vo výške 8300 € od partnera súťaže, spoločnosti SPP.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

Dňa 12.9. sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutočnilo slávnosnté otvorenie DEKD 2014 spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá.

V dňoch 10.9. a 11.9. sa uskutočnili v Bratislave a v Poprade tlačové konferencie k DEKD 2014. Tlačová správa tu.

V predvečer slávnostného otvorenia DEKD 2014 sa dňa 11. 9. 2014 konala v Podtatranskom múzeu vernisáž výstavy "Reštaurovanie, remeslo alebo umenie ?"

Slavnostné otvorenie DEKD 2014 sa uskutoční dňa 12.9. o 14:00 v Tatranskej galérii v Poprade. Pozvánka.

Program poduajtí v Poprade.

 

 

 

Slávnostné zasadnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a sídiel

 

 

Dňa 17. apríla 2014 sa v Španielskej sále Pražského hradu  predseda združenia zúčastnil na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti MDPaS, ktorého súčasťou bolo udelenie titulu "Historické mesto roka" za najlepšiu prípravu a realizáciu Programu regenerácie mestských pamitkových rezervácií a mestských pamiatkových re zón.

Fotozážitky s pamiatkami 2014

Nový ročník súťaže vyhlásený, termín uzávierky súťaže 7. júna 2014. Bližšie informácie tu.

 

DEDK 2013 v Košiciach

Prehliadky pamiatok 14. septembra - prezentácia.

Fotozážitky s pamiatkami 2013

Odborná porota vybrala 19 fotografií na putovnú výstavu - zoznam tu. Prvá vernisáž sa uskutoční v Košiciach 13. septembra vo Východoslovenskom múzeu.

 

XVI. snem

Dňa 21. mája 2013 sa uskutočnil vo Zvolene XVI. snem združenia. Bližšie informácie  sekcii tlačové správy.

 

FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAMI 2013

Dňa 22.marca 2013 bol na vernisáži výstavy Fotozážitky s pamiatkami 2012 vyhlásený ďalší ročník fotosúťaže. Vernisáž sa konala na mestskom úrade v Ružomberku. Plagát k súťati tu.

 

Pozvánka na informačný seminár v TT, TN, a ZA kraji

V dňoch 21. a 22. marca sa uskutočnia v Trnave, Trenčíne a Ružomberku semináre zamerané na prípravu poduajtí DEKD 2013. Bližšie informácie tu.

 

Pozvánka na informačný seminár v KE kraji

V dňoch 15. marca a 5. apríla sa uskutočnia v Rožňave a Košiciach semináre zamerané na prípravu poduajtí DEKD 2013. Bližšie informácie tu.

 

Pozvánka na informačný seminár v BB kraji

V dňoch 15. a 27. marca sa uskutočnia v Lučenci a vo Zvolene semináre zamerané na prípravu podujatí DEKD 2013.

Bližšie informácie tu.

 

Pozvánka na informačný seminár

Dňa 27.2.2013 sa uskutočnia v Prešove a Poprade informačné semináre zamerané na prípravu poduajtí DEKD 2013. Bližšie informácie tu

 

Správa o priebehu DEKD 2012

tu

Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012

Dňa 14. septembra sa v Malej sále Reduty v Bratislave uskutoční slávnostné otvorenie DEKD spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá. Pozvánka

 

Vernisáž výstavy Fotozážitky s pamiatkami

Dňa 14. septembra 2012 o 17:30 h sa uskutoční vernisáž výstavy Fotozážitky s pamiatkami 2012 v Zichyho plaáci na Ventúrskej 9 v Bratislave. Pozvánka na vernisáž

Tlačová konferncia

Dňa 13. septembra 2012 sa konala v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. 9 v Bratislave tlačová konferencia pri príležitosti slávnostného otvorenia DEKD 2012. Tlačová správa.

Bardkontakt 2012

ZHMaO SR je spoluorganizátorom konferencie k problematike mestských pamiatkových centier Bardkontakt 2012, ktorá sa bude konať v dňoch 21. a 22. augusta v Bardejove. Zástupcov členských miest a obcí na konfenciu srdečne pozývame. jeden z tematických okruhov: kultúrne dedičstvo a samospráva.   Program konferencie.