Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014

Dňa 12.9. sa v Tatranskej galérii v Poprade uskutočnilo slávnosnté otvorenie DEKD 2014 spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá.

V dňoch 10.9. a 11.9. sa uskutočnili v Bratislave a v Poprade tlačové konferencie k DEKD 2014. Tlačová správa tu.

V predvečer slávnostného otvorenia DEKD 2014 sa dňa 11. 9. 2014 konala v Podtatranskom múzeu vernisáž výstavy "Reštaurovanie, remeslo alebo umenie ?"

Slavnostné otvorenie DEKD 2014 sa uskutoční dňa 12.9. o 14:00 v Tatranskej galérii v Poprade. Pozvánka.

Program poduajtí v Poprade.

 

 

 

Slávnostné zasadnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a sídiel

 

 

Dňa 17. apríla 2014 sa v Španielskej sále Pražského hradu  predseda združenia zúčastnil na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti MDPaS, ktorého súčasťou bolo udelenie titulu "Historické mesto roka" za najlepšiu prípravu a realizáciu Programu regenerácie mestských pamitkových rezervácií a mestských pamiatkových re zón.

Fotozážitky s pamiatkami 2014

Nový ročník súťaže vyhlásený, termín uzávierky súťaže 7. júna 2014. Bližšie informácie tu.

 

DEDK 2013 v Košiciach

Prehliadky pamiatok 14. septembra - prezentácia.

Fotozážitky s pamiatkami 2013

Odborná porota vybrala 19 fotografií na putovnú výstavu - zoznam tu. Prvá vernisáž sa uskutoční v Košiciach 13. septembra vo Východoslovenskom múzeu.

 

XVI. snem

Dňa 21. mája 2013 sa uskutočnil vo Zvolene XVI. snem združenia. Bližšie informácie  sekcii tlačové správy.

 

FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAMI 2013

Dňa 22.marca 2013 bol na vernisáži výstavy Fotozážitky s pamiatkami 2012 vyhlásený ďalší ročník fotosúťaže. Vernisáž sa konala na mestskom úrade v Ružomberku. Plagát k súťati tu.

 

Pozvánka na informačný seminár v TT, TN, a ZA kraji

V dňoch 21. a 22. marca sa uskutočnia v Trnave, Trenčíne a Ružomberku semináre zamerané na prípravu poduajtí DEKD 2013. Bližšie informácie tu.

 

Pozvánka na informačný seminár v KE kraji

V dňoch 15. marca a 5. apríla sa uskutočnia v Rožňave a Košiciach semináre zamerané na prípravu poduajtí DEKD 2013. Bližšie informácie tu.

 

Pozvánka na informačný seminár v BB kraji

V dňoch 15. a 27. marca sa uskutočnia v Lučenci a vo Zvolene semináre zamerané na prípravu podujatí DEKD 2013.

Bližšie informácie tu.

 

Pozvánka na informačný seminár

Dňa 27.2.2013 sa uskutočnia v Prešove a Poprade informačné semináre zamerané na prípravu poduajtí DEKD 2013. Bližšie informácie tu

 

Správa o priebehu DEKD 2012

tu

Slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012

Dňa 14. septembra sa v Malej sále Reduty v Bratislave uskutoční slávnostné otvorenie DEKD spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá. Pozvánka

 

Vernisáž výstavy Fotozážitky s pamiatkami

Dňa 14. septembra 2012 o 17:30 h sa uskutoční vernisáž výstavy Fotozážitky s pamiatkami 2012 v Zichyho plaáci na Ventúrskej 9 v Bratislave. Pozvánka na vernisáž

Tlačová konferncia

Dňa 13. septembra 2012 sa konala v Zichyho paláci na Ventúrskej ul. 9 v Bratislave tlačová konferencia pri príležitosti slávnostného otvorenia DEKD 2012. Tlačová správa.

Bardkontakt 2012

ZHMaO SR je spoluorganizátorom konferencie k problematike mestských pamiatkových centier Bardkontakt 2012, ktorá sa bude konať v dňoch 21. a 22. augusta v Bardejove. Zástupcov členských miest a obcí na konfenciu srdečne pozývame. jeden z tematických okruhov: kultúrne dedičstvo a samospráva.   Program konferencie.