Združenie historických miest a obcí SR

Vážení priatelia historického dedičstva,

naše združenie dlhoročne vykonáva aktivity v prospech propagácie pamiatkových hodnôt na Slovensku. Práve z týchto dôvodov sme s hrdosťou prijali výzvu zo strany Ministerstva kultúry SR, aby naše združenie prevzalo štafetu koordinovania Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Je to veľký záväzok a chcem tlmočiť presvedčenie, že úsilie, ktoré venujeme organizovaniu tohto významného európskeho podujatia, sa premieňa na príjemné pocity všetkých, ktorých každoročne čakajú veľmi zaujímavé podujatia po celom Slovensku. Možno aj vďaka vám je Združenie historických miest a obcí SR  efektívnym koordinátorom, dobrým partnerom a v spolupráci s ostatnými aj úspešným spoluorganizátorom týchto dní.

Aj takouto aktivitou sa snažíme napĺňať zámer nášho združenia  - sprístupňovať a približovať úžasné bohatstvo kultúrneho dedičstva na našom území, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho priestoru. Potreba chrániť  kultúrne dedičstvo a zároveň ho oveľa účinnejšie využívať pre rozvoj regiónov, kladie pred nás veľké výzvy a náročné zadania.

Ďalšou z aktivít združenia je celoslovenská súťaž Fotozážitky s pamiatkami. Túto súťaž koordinuje naše združenie v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a je súčasťou celosvetovej súťaže International Heritage Photographic Experience. Autori víťazných fotografií sú ocenení vecnými cenami a medzinárodnými diplomami, fotografie sú uverejnené v katalógu víťazov a vystavené v európskych inštitúciách. Tridsať najlepších fotografií je vystavených v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva v niekoľkých mestách na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí o naše kultúrne dedičstvo a poznávať dedičstvo iných krajín.

Tie historické objekty, v ktorých a s ktorými žili, pracovali a tvorili  predošlé generácie, majú dnes šancu byť miestom poznávania, vzdelávania, kultúry a rekreácie. Čo bolo v minulosti výsledkom ťažkej manuálnej práce a dômyselného umu sa dnes stáva predpokladom vytvárania pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov v oblasti cestovného ruchu a silným pilierom budovania našej národnej identity.

Sme hrdí na naše hodnoty a zároveň sme si vedomí, že nie sme jediní, kto ich zdedil. Mali by sme ukázať, že sme schopní konkurovať kvalitou ochrany a odovzdávania chránených hodnôt budúcim generáciám a tým jednoznačne deklarovať významnosť hodnoty kultúrneho dedičstva pre našu spoločnosť.

 

Mgr. Pavol  BALŽANKA, predseda združenia